thiết bị phân tích nước – Hãng HACH Mỹ sản xuất

Test nước ăn uống là dụng cụ kiểm nghiệm xách tay, kinh tế cho việc kiểm soát các thông số chính chất lượng nước kèm theo chỉ tiêu Tổng coliforms và E.Coli (phương pháp Có/Không). 

Bộ kít kiểm nghiệm an toàn nước ăn uống – HACH

Test nước ăn uống

  • Chỉ tiêu hao hóa chất, thuốc thử. Chọn mua môi trường nuôi cấy riêng 
  • Xác định clo và nitrat bằng đĩa quay so màu (phương pháp DPD, Cadmium reduction)
  • Bếp ủ xách tay dùng để xác định tổng và fecal coliforms trực tiếp tại hiện trường (phương pháp 8319, 8364)
  • Đo pH và TDS bằng máy cầm tay (phương pháp 8156)

thiết bị phân tích nước