Bộ test kit phân tích nước. Kit kiểm tra Mangan, Model MN-PAN – HACH (MỸ). Kit kiểm tra Mangan sử dụng Đơn giản, chi phí thấp với phương pháp đĩa màu. Thắng Lợi Victory phân phối thiết bị Hach Mỹ tại Việt Nam