HI-3604 ELF của ETS-Lindgren là một đầu dò từ trường được thiết kế để đánh giá cả điện trường và từ trường liên quan đến đường dây điện 50/60 Hz, thiết bị và đồ dùng có đường dây điện.