CÂN PHÂN TÍCH, CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Cân phân tích là một dạng cân điện tử tiểu ly được dùng để đong đo, xác định trọng lượng của một vật.

Cân được thiết kế tinh tế cho phép thực hiện các phép đo nhanh và cho kết quả chính xác cao từng 0.1 mg với sai số cực nhỏ mà các cân truyền thống không thể thực hiện được.

Điều này đặc biệt quan trọng trong phòng thí nghiệm khi đòi hỏi sự chính xác của mỗi chất.

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Cân kỹ thuật là cân được thiết kế sử dụng mạch điện tử kết hợp cùng với cảm biến lực hay còn gọi là cảm biến từ loadcell.

Hai yếu tố này kết hợp sẽ biến tín hiệu điện thu được tạo thành các con số thể hiện trọng lượng của vật đo.

 

Cả 2 loại cần đều phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác về khối lượng.

 

Mục lục bài viết