TSI

Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm TSI

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng

Nguyễn hồng sơn

Khu vực miền Bắc

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Nam