RIEGL chuyên cung cấp sản phẩm lidar gắn trên drone, uav, trực thăng...
Máy phân tích phổ ROHDE&SCHWARZ-N

TSI

Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm TSI

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

Thiết bị đo lưu lượng 8380 TSI

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

Thiết bị đo lưu lượng 41403 tsi

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo độ bụi Model TSI 9550

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo độ bụi Model TSI 9530

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo độ bụi Model TSI 9510

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo độ bụi Model TSI 9001

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

Thiết bị đo độ bụi 7310 TSI

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

Thiết bị đo độ bụi 7110 tsi

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo căng thẳng nhiệt Model TSI QT- 44

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

Máy tạo bụi, bụi TSI 3079A

GIÁ LIÊN HỆ

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng

Nguyễn hồng sơn

Khu vực miền Bắc

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Nam