EV Brand - ELETTRONICA-VENETA
LOGO AND N e1634027580265 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO COLEPARMER N e1634027591790 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO DJI N e1634027606869 - ELETTRONICA-VENETA
terrasolid software logo ngang - ELETTRONICA-VENETA
Droplet logo ngang - ELETTRONICA-VENETA
LOGO EIJKELKAMP N e1634027620799 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO ELETTRONICA VENETA N e1634027630163 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO ETS LINDGREN N e1634027641388 - ELETTRONICA-VENETA
ECOMESURE logo victory - ELETTRONICA-VENETA
LOGO FARO N e1634027651763 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO GoodWill N e1634027660854 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO HACH N e1634027670413 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO HIOKI N e1634027680963 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO KIMOTO N e1634027690704 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO LD DIDACTIC N e1634027700670 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO ONOSOKKI N e1634027710952 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO peaktech N e1634027719464 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO PHYWE N e1634027730423 - ELETTRONICA-VENETA
Palmsens logo victory - ELETTRONICA-VENETA
LOGO ROHDESCHWARZ N e1634027740879 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO SH SCIENTIFIC N e1634027750421 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO SKC N e1634027763851 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO StormBee N e1634027786957 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO TECORA N e1634027795983 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO TOPCON N e1634027805528 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO TRANSMILLE N e1634027815175 - ELETTRONICA-VENETA
LOGO TSI N e1634027823470 - ELETTRONICA-VENETA

ELETTRONICA VENETA

Mô phỏng xử lý nước thải, công nghệ sản xuất thực phẩm.

Công ty của Ý được thành lập vào năm 1963, chuyên về các giải  pháp giáo dục cho các trường học và Đại học, tập trung chủ yếu vào việc thiết kế, sản xuất và vận hành thiết bị giáo khoa và phòng thí nghiệm.

 

liên hệ với nhân viên kinh doanh

SALE Pham Ngoc Hieu e1634204052803 - ELETTRONICA-VENETA

Quản lý hãng

Phạm Ngọc Hiếu

Khu vực miền Bắc

SALE Phung Ngoc Ha e1634204038618 - ELETTRONICA-VENETA

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Trung

SALE Nguyen Van Sinh e1634204021462 - ELETTRONICA-VENETA

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Sinh

Khu vực miền Trung

SALESMAN blue e1634203929149 - ELETTRONICA-VENETA

Nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Nam