ELETTRONICA-VENETA Mô phỏng xử lý nước thải, công nghệ sản xuất thực phẩm

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng

Phạm Ngọc Hiếu

Khu vực miền Bắc

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Sinh

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Nam