RIEGL chuyên cung cấp sản phẩm lidar gắn trên drone, uav, trực thăng...
Máy phân tích phổ ROHDE&SCHWARZ-N

TCR TECORA

Kể từ khi thành lập, Tecora cung cấp cho khách hàng các công nghệ đo lường và giám sát cho phép họ mô tả các quy trình công nghiệp cho đến tác động cuối cùng của chúng đối với con người và môi trường của họ.

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn hồng sơn

Khu vực miền Bắc

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Quốc Lợi

Khu vực miền Nam