GW INSTEK

Được thành lập vào năm 1975, Good Will Instrument Co., Ltd là nhà sản xuất chuyên nghiệp đầu tiên tại Đài Loan chuyên về kiểm tra và đo lường thiết bị điện.

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Bắc

Nhân viên kinh doanh

Vũ Đức Hùng

Quản lý hãng GoodWill

Nguyễn Trung Thành

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Phạm Văn Bình

Khu vực miền Nam

Nhân viên kinh doanh

Hoàng Thanh Hữu