KIMOTO

Thương hiệu đến từ Nhật Bản, các thiết bị chất lượng cao được sử dụng cho trạm quan trắc môi trường khí, Thiết bị đo mưa acid

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Bắc

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Trung

Khu vực miền Nam