Hơn 30 năm kinh nghiệm cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực thiết bị phòng thí nghiệm, dược phẩm, hóa chất và nhiều nghành hàng tương tự.

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn hồng sơn

Khu vực miền Bắc

Nhân viên kinh doanh

Phạm Ngọc Hiếu

Khu vực miền Bắc

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Nam