văn phòng hà nội

Nguyễn Sơn Tùng

Quản lý hãng DJI, TOPCON, FARO, STORMBEE

Phạm Ngọc Hiếu

Quản lý hãng PHYWE, ELETTRONICA-VENETA, LD-DIDACTIC

Nguyễn hồng sơn

Quản lý hãng ETS, SKC

Nguyễn trung thành

Quản lý hãng GOODWILL, ONO SOKKI, TRANSMILLE

Vũ Đức Hùng

Quản lý hãng HIOKI

Đỗ Minh Hoàng

Quản lý hãng HACH HN

Vũ Đức Hoàn

Quản lý hãng AND, RODHE & SCHWARD

Nguyễn Thái Sơn

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Tùng

Nhân viên kinh doanh

Văn phòng Đà Nẵng

Nguyễn Văn Sinh

Trưởng đại diện văn phòng

Phùng Ngọc Hà

Quản lý hãng HACH

Nguyễn Như Ý

Nhân viên kinh doanh

Phạm Văn Binh

Nhân viên kinh doanh

Văn phòng Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh Thu

Quản lý hãng Cole Parmer

Hoàng Thanh Hữu

Quản lý hãng HIOKI HCM, TRANSMILLE

Lê Minh Hoàng

Quản lý hãng HACH HCM

Võ Thị Hạ Uyên

Quản lý hãng AND

Trần Quỳnh

Quản lý hãng TSI

Nguyễn Quốc Lợi

Nhân viên kinh doanh

Bùi Thùy Dương

Nhân viên kinh doanh