gioithieu KD HN 800 1400x510 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Chúng tôi luôn cố gắng hơn để làm hài lòng khách hàng

Bạn cần những sản phẩm phục vụ nhu cầu cá nhân, cho công việc hay xây dựng dự án.

Chúng tôi có thể cung cấp những giải pháp đáp ứng nhu cầu của bạn.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi !

văn phòng hà nội

SALE Nguyen Son Tung e1634204060243 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng DJI, TOPCON, FARO, STORMBEE

Nguyễn Sơn Tùng

SALE Pham Ngoc Hieu e1634204052803 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng PHYWE, ELETTRONICA-VENETA, LD-DIDACTIC

Phạm Ngọc Hiếu

SALE Nguyen Hong Son e1634204044478 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng ETS, SKC

Nguyễn hồng sơn

SALE Nguyen Trung Thanh e1634204089952 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng GOODWILL, ONO SOKKI, TRANSMILLE

Nguyễn trung thành

SALE Vu Duc Hung e1634204098286 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng HIOKI

Vũ Đức Hùng

SALE Do Minh Hoang e1634204107276 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng HACH HN

Đỗ Minh Hoàng

SALE Nguyen Duc Hoan e1634204082833 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng AND, RODHE & SCHWARD

Vũ Đức Hoàn

SALE Nguyen Thai Son e1634204068802 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Thái Sơn

SALE Nguyen Van Tung e1634204075614 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Tùng

Văn phòng Đà Nẵng

SALE Nguyen Van Sinh e1634204021462 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Trưởng đại diện văn phòng

Nguyễn Văn Sinh

SALE Phung Ngoc Ha e1634204038618 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng HACH

Phùng Ngọc Hà

SALE Nguyen Nhu Y e1634204028547 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Như Ý

SALE Pham Van Binh e1634204002433 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Phạm Văn Binh

Văn phòng Hồ Chí Minh

SALE Nguyen Minh Thu e1634203993382 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng Cole Parmer

Nguyễn Minh Thu

SALE Hoang Thanh Huu e1634203971632 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng HIOKI HCM, TRANSMILLE

Hoàng Thanh Hữu

SALE Le Minh Hoang e1634203962475 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng HACH HCM

Lê Minh Hoàng

SALE Vo Thi Ha Uyen e1634203986651 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng AND

Võ Thị Hạ Uyên

SALE Tran Quynh e1634203945610 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Quản lý hãng TSI

Trần Quỳnh

SALE Nguyen Quoc Loi e1634203954401 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Quốc Lợi

SALE Bui Thuy Duong e1634203978253 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Bùi Thùy Dương