Chúng tôi luôn cố gắng hơn để làm hài lòng khách hàng

Bạn cần những sản phẩm phục vụ nhu cầu cá nhân, cho công việc hay xây dựng dự án.

Chúng tôi có thể cung cấp những giải pháp đáp ứng nhu cầu của bạn.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi !

văn phòng hà nội

Quản lý hãng DJI, TOPCON, FARO, STORMBEE

Nguyễn Sơn Tùng

Quản lý hãng PHYWE, ELETTRONICA-VENETA, LD-DIDACTIC

Phạm Ngọc Hiếu

Quản lý hãng SH-SCIENTIFIC, SKC, TSI, TECORA

Nguyễn hồng sơn

Quản lý hãng GOODWILL

Nguyễn trung thành

Quản lý hãng HIOKI

Vũ Đức Hùng

Quản lý hãng HACH

Trần HOÀNG Tài

Nhân viên kinh doanh

Đỗ Minh Hoàng

Nhân viên kinh doanh

Vũ Đức Hoàn

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Tùng

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Thái Sơn

Văn phòng Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Như Ý

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Sinh

Nhân viên kinh doanh

Phạm Văn Binh

Văn phòng Hồ Chí Minh

Quản lý hãng Cole Parmer

Nguyễn Minh Thu

Quản lý hãng HIOKI HCM

Hoàng Thanh Hữu

Quản lý hãng HACH HCM

Lê Minh Hoàng

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Quốc Lợi

Nhân viên kinh doanh

Bùi Thùy Dương

Nhân viên kinh doanh

Võ Thị Hạ Uyên

Nhân viên kinh doanh

Trần Quỳnh