văn phòng hà nội

SALE Nguyen Son Tung e1634204060243 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nguyễn Sơn Tùng

Quản lý hãng DJI, TOPCON, FARO, STORMBEE

SALE Pham Ngoc Hieu e1634204052803 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Phạm Ngọc Hiếu

Quản lý hãng PHYWE, ELETTRONICA-VENETA, LD-DIDACTIC

SALE Nguyen Hong Son e1634204044478 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nguyễn hồng sơn

Quản lý hãng ETS, SKC

SALE Nguyen Trung Thanh e1634204089952 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nguyễn trung thành

Quản lý hãng GOODWILL, ONO SOKKI, TRANSMILLE

SALE Vu Duc Hung e1634204098286 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Vũ Đức Hùng

Quản lý hãng HIOKI

SALE Do Minh Hoang e1634204107276 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Đỗ Minh Hoàng

Quản lý hãng HACH HN

SALE Nguyen Duc Hoan e1634204082833 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Vũ Đức Hoàn

Quản lý hãng AND, RODHE & SCHWARD

SALE Nguyen Thai Son e1634204068802 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nguyễn Thái Sơn

Nhân viên kinh doanh

SALE Nguyen Van Tung e1634204075614 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Tùng

Nhân viên kinh doanh

Văn phòng Đà Nẵng

SALE Nguyen Van Sinh e1634204021462 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Sinh

Trưởng đại diện văn phòng

SALE Phung Ngoc Ha e1634204038618 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Quản lý hãng HACH

SALE Nguyen Nhu Y e1634204028547 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nguyễn Như Ý

Nhân viên kinh doanh

SALE Pham Van Binh e1634204002433 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Phạm Văn Binh

Nhân viên kinh doanh

Văn phòng Hồ Chí Minh

SALE Nguyen Minh Thu e1634203993382 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nguyễn Minh Thu

Quản lý hãng Cole Parmer

SALE Hoang Thanh Huu e1634203971632 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Hoàng Thanh Hữu

Quản lý hãng HIOKI HCM, TRANSMILLE

SALE Le Minh Hoang e1634203962475 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Lê Minh Hoàng

Quản lý hãng HACH HCM

SALE Vo Thi Ha Uyen e1634203986651 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Võ Thị Hạ Uyên

Quản lý hãng AND

SALE Tran Quynh e1634203945610 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Trần Quỳnh

Quản lý hãng TSI

SALE Nguyen Quoc Loi e1634203954401 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nguyễn Quốc Lợi

Nhân viên kinh doanh

SALE Bui Thuy Duong e1634203978253 - đội ngũ nhân viên kinh doanh

Bùi Thùy Dương

Nhân viên kinh doanh