Chúng tôi luôn cố gắng hơn để làm hài lòng khách hàng

Bạn cần những sản phẩm phục vụ nhu cầu cá nhân, cho công việc hay xây dựng dự án.

Chúng tôi có thể cung cấp những giải pháp đáp ứng nhu cầu của bạn.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi !

văn phòng hà nội

Thiết bị đo lường, thí nghiệm

Cao Viết Dũng

Thiết bị trắc địa bản đồ

Nguyễn Bằng Phi

Văn phòng Đà Nẵng

Thiết bị đo điện, điện tử

Phạm Văn Bình

Văn phòng Hồ Chí Minh

Thiết bị phân tích hóa lý

Trần Anh Thơ

Thiết bị đo điện, điện tử

Phạm Xuân Hoàng