Đội ngũ nhân viên bảo hành uy tín

Thiết bị đo lường, thí nghiệm

Cao Viết Dũng

Khu vực miền Bắc

Thiết bị trắc địa bản đồ

Nguyễn Quang Duy

Khu vực miền Bắc

Thiết bị đo điện, điện tử

Phạm Văn Bình

Khu vực miền Trung

Thiết bị phân tích hóa lý

Trần Anh Thơ

Khu vực miền Nam

Thiết bị đo điện, điện tử

Phạm Xuân Hoàng

Khu vực miền Nam