Hãng Sản Xuất

Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi – Victory Instruments JSC cung cấp các sản phẩm thiết bị khoa học kỹ thuật của các hãng sản xuất hàng đầu trên thế giới.