HIOKI

Hioki đã trở thành một trong nhưng thương hiệu tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị đo lường cao cấp. Sản phẩm Hioki đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau như: Thiết bị cầm tay sửa chữa điện, Thiết bị đo chuyên dùng trong sảng xuất thiết bị điện, thiết bị môi trường. 


liên hệ với nhân viên kinh doanh

Khu vực miền BắcQuản lý hãng HIOKI


Vũ Đức Hùng
Nhân viên kinh doanh


Nguyễn Trung ThànhNhân viên kinh doanh


Nguyễn Đức Hoàn
Nhân viên kinh doanh


Nguyễn Văn Tùng


Khu vực miền TrungNhân viên kinh doanh


Nguyễn Văn Sinh
Nhân viên kinh doanh


Phạm Văn Bình


Khu vực miền NamQuản lý hãng HIOKI HCM

Hoàng Thanh Hữu