ETS brand fix - ETS-LINDGREN
LOGO AND N e1634027580265 - ETS-LINDGREN
LOGO COLEPARMER N e1634027591790 - ETS-LINDGREN
LOGO DJI N e1634027606869 - ETS-LINDGREN
terrasolid software logo ngang - ETS-LINDGREN
Droplet logo ngang - ETS-LINDGREN
LOGO EIJKELKAMP N e1634027620799 - ETS-LINDGREN
LOGO ELETTRONICA VENETA N e1634027630163 - ETS-LINDGREN
LOGO ETS LINDGREN N e1634027641388 - ETS-LINDGREN
ECOMESURE logo victory - ETS-LINDGREN
LOGO FARO N e1634027651763 - ETS-LINDGREN
LOGO GoodWill N e1634027660854 - ETS-LINDGREN
LOGO HACH N e1634027670413 - ETS-LINDGREN
LOGO HIOKI N e1634027680963 - ETS-LINDGREN
LOGO KIMOTO N e1634027690704 - ETS-LINDGREN
LOGO LD DIDACTIC N e1634027700670 - ETS-LINDGREN
LOGO ONOSOKKI N e1634027710952 - ETS-LINDGREN
LOGO peaktech N e1634027719464 - ETS-LINDGREN
LOGO PHYWE N e1634027730423 - ETS-LINDGREN
Palmsens logo victory - ETS-LINDGREN
LOGO ROHDESCHWARZ N e1634027740879 - ETS-LINDGREN
LOGO SH SCIENTIFIC N e1634027750421 - ETS-LINDGREN
LOGO SKC N e1634027763851 - ETS-LINDGREN
LOGO StormBee N e1634027786957 - ETS-LINDGREN
LOGO TECORA N e1634027795983 - ETS-LINDGREN
LOGO TOPCON N e1634027805528 - ETS-LINDGREN
LOGO TRANSMILLE N e1634027815175 - ETS-LINDGREN
LOGO TSI N e1634027823470 - ETS-LINDGREN

ETS LINDGREN

Được khách hàng trên toàn thế giới công nhận là nhà cung cấp giải pháp quản lý năng lượng hàng đầu cho thị trường công nghiệp và thương mại. Với đội ngũ gồm 750 chuyên gia, ETS Lindgren thiết kế và sản xuất các hệ thống năng lượng điện từ và âm thanh hiện đại để phục vụ cuộc sống. Tiêu biểu là các thiết bị đo điện trường, từ trường, điện từ trường nổi tiếng thế giới

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Bắc

SALE Nguyen Hong Son e1634204044478 - ETS-LINDGREN

Quản lý hãng

Nguyễn hồng sơn

SALE Nguyen Duc Hoan e1634204082833 - ETS-LINDGREN

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Đức Hoàn

Khu vực miền Trung

SALE Nguyen Van Sinh e1634204021462 - ETS-LINDGREN

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Sinh

SALE Phung Ngoc Ha e1634204038618 - ETS-LINDGREN

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Nam

SALESMAN blue e1634203929149 - ETS-LINDGREN

Nhân viên kinh doanh