Thắng Lợi Victory tiên phong cung cấp thiết bị sinh học, giải pháp. Là nhà phân phối duy nhất, đại diện của hãng Cole Parmer – Mỹ tại Việt Nam chuyên cung cấp các thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm, thiết bị phân tích …

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

Bộ lấy mẫu bùn 04.09 Eijkelkamp

GIÁ LIÊN HỆ

Bộ thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh

Bộ khoang lấy mẫu đất 04.19.SC Eijkelkamp

GIÁ LIÊN HỆ

Bộ thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh

Bộ lấy mẫu đất 07.53.SC Eijkelkamp

GIÁ LIÊN HỆ

Bộ thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh

TỦ ẤM LẮC COLE-PARMER, SI600

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY COLE-PARMER SMP10

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY ĐẾM KHUẨN LẠC COLE-PARMER, SC6PLUS

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY CẤT NƯỚC MỘT LẦN COLE-PARMER, W4000

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY CẤT NƯỚC HAI LẦN COLE-PARMER, A4000D

GIÁ LIÊN HỆ