Thắng Lợi Victory tiên phong cung cấp thiết bị sinh học, giải pháp. Là nhà phân phối duy nhất, đại diện của hãng Cole Parmer – Mỹ tại Việt Nam chuyên cung cấp các thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm, thiết bị phân tích …

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

Bộ lấy mẫu bùn 04.09 Eijkelkamp

GIÁ LIÊN HỆ

Bộ thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh

TỦ ẤM LẮC COLE-PARMER, SI600

GIÁ LIÊN HỆ