Thiết bị đo chỉ thị pha là thiết bị chuyên dụng dùng cho thợ sữa chữa, kỹ thuật viên điện, điện tử. Nó dùng để xác định thứ tự dây pha trong hệ thống motor của máy móc, thiết bị, giúp tránh tình trạng động cơ quay ngược. Ngoài ra, đồng hồ chỉ thị pha cũng giúp xác dịnh dây nóng, lạnh trong dòng điện 3 pha…