PeakTech P5600 là Camera nội soi linh kiện thiết bị của Peaktech sử dụng để kiểm tra, xác định vị trí linh kiện gặp vấn đề. Các thiết bị đầu cuối kết nối, linh kiện điện tử, chỗ gãy, chỗ thắt, vết nứt hoặc các bộ phận thường phải được định vị và kiểm tra ở những vị trí khó tiếp cận.