Thuốc thử phân tích kim loại đồng là hóa chất do hãng Hach sản xuất, chuyên dùng để xác định sắt bằng phương pháp 1.10 phenanthroline. USEPA đã phê duyệt phương pháp để báo cáo phân tích nước thải bằng cách sử dụng Hach phương pháp 8008.

Hóa chất phân tích kim loại

Thuốc thử Sắt tổng HACH 2105769

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích kim loại

Thuốc thử Đồng HACH 2105869

GIÁ LIÊN HỆ