Phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ điều khiển HACH SC4500

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

AF7000 SCM – Máy đo dòng điện chảy thành dòng

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo nước đa chỉ tiêu cầm tay HACH HQ2200

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ phân tích BODtrak II – Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Bút đo pH Pocket Pro HACH

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Hệ thống theo dõi nước nguồn – Hãng HACH

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Tủ ủ BOD, 220/240Vac, Model 205 – hãng HACH

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục để bàn HACH – 2100N

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục cầm tay HACH 2100Q

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ phá mẫu Hach DRB200

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ UV-VIS HACH DR6000

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ VIS HACH DR3900

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

DR900 – Máy quang phổ hãng HACH sản xuất

GIÁ LIÊN HỆ