Dòng máy so sánh độ rung của chúng tôi có thể đóng vai trò là “cơ quan giám sát” độ rung của bạn trong nhiều trường hợp phải đưa ra các phán đoán dựa trên độ rung, chẳng hạn như trong quá trình kiểm tra độ rung của sản phẩm, chẩn đoán cơ sở và hư hỏng của máy, công cụ cắt.