Thiết bị đo tốc độ vòng quay Hioki là máy đo tốc độ kỹ thuật số di động, không tiếp xúc, sử dụng ánh sáng quang phổ khả kiến phản xạ để đo tốc độ của một vật thể quay có khả năng phản chiếu. Các thiết bị này cũng có thể được sử dụng như một máy đo tốc độ tiếp xúc bằng cách gắn Bộ điều hợp Tiếp điểm Z5003.