Máy đếm tần số là dụng cụ kiểm tra đo lường được sử dụng trong nhiều ứng dụng liên quan đến kỹ thuật tần số vô tuyến, đo rất chính xác về tần số vô tuyến của tín hiệu. Máy đếm tần số được sử dụng rộng dãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau để đo tần số tín hiệu lặp đi lặp lại và đo thời gian giữa các tín hiệu.