Bể ổn nhiệt, bể điều nhiệt hay còn gọi là bể cách thủy và bộ làm lạnh được sử dụng để gia nhiệt hoặc làm lạnh các mẫu lỏng và giữ chúng ở nhiệt độ không đổi