BỂ ỔN NHIỆT LẮC COLE-PARMER, SBS40, 24 LÍT

GIÁ LIÊN HỆ

Tính năng kỹ thuật:

–     Thể tích: 24 lít

–     Khoảng nhiệt độ: +50C trên nhiệt độ môi trường đến 950C

–     Độ ổn định nhiệt: ± 0.250C

–     Tốc độ lắc: 20 – 130 vòng/phút

–     Biên độ lắc: 20 mm

–     Có thể lựa chọn lắc ngang hoặc lắc tròn tùy thuộc vào khay lắc

–     Hiển thị…