Thiết bị đo độ bụi do Hãng TSI – Mỹ sản xuất. Tốc độ 1,0 CFM (28,3 LPM), độ chính xác ± 5% / phạm vi 9310-02, 9310: 0,3 đến 25 µm. Thắng Lợi Victory là đại diện độc quyền của thiêt bị TSI tại Việt Nam

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo độ bụi Model TSI 9530

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo độ bụi Model TSI 9510

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo độ bụi Model TSI 9550

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo độ bụi Model TSI 9001

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo căng thẳng nhiệt Model TSI QT- 44

GIÁ LIÊN HỆ