Tủ cấy vi sinh là một thiết bị sinh học có công dụng lọc không khí để tạo ra môi trường sạch. Mục đích của việc này là để dùng trong các quá trình như lắp ráp các thiết bị vô trùng, nuôi cấy tế bào trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu vi sinh hoặc sản xuất thực phẩm…