Cung cấp thiết bị phòng Lab & trong lĩnh vực thí nghiệm, nghiên cứu, kiểm nghiệm các hãng Hach, Phywe, Cole-Pamer, Goowill…

Liên hệ