ROHDE-SCHWARZ

Rohde & Schwarz được thành lập đến nay đã được 85 năm và có trụ sở tại Munich. Cung cấp các sản phẩm chuyên dụng: Kiểm tra và đo lường, Phát thanh và truyền thông, Hãng không | quốc phòng | bảo mật và Mạng & an ninh mạng.

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Vũ Đức Hoàn

Khu vực miền Bắc

Nhân viên kinh doanh

Phạm Văn Binh

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Sinh

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Nam