ROHDE SCHWARZ brand - ROHDE-SCHWARZ
LOGO AND N e1634027580265 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO COLEPARMER N e1634027591790 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO DJI N e1634027606869 - ROHDE-SCHWARZ
terrasolid software logo ngang - ROHDE-SCHWARZ
Droplet logo ngang - ROHDE-SCHWARZ
LOGO EIJKELKAMP N e1634027620799 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO ELETTRONICA VENETA N e1634027630163 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO ETS LINDGREN N e1634027641388 - ROHDE-SCHWARZ
ECOMESURE logo victory - ROHDE-SCHWARZ
LOGO FARO N e1634027651763 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO GoodWill N e1634027660854 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO HACH N e1634027670413 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO HIOKI N e1634027680963 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO KIMOTO N e1634027690704 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO LD DIDACTIC N e1634027700670 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO ONOSOKKI N e1634027710952 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO peaktech N e1634027719464 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO PHYWE N e1634027730423 - ROHDE-SCHWARZ
Palmsens logo victory - ROHDE-SCHWARZ
LOGO ROHDESCHWARZ N e1634027740879 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO SH SCIENTIFIC N e1634027750421 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO SKC N e1634027763851 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO StormBee N e1634027786957 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO TECORA N e1634027795983 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO TOPCON N e1634027805528 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO TRANSMILLE N e1634027815175 - ROHDE-SCHWARZ
LOGO TSI N e1634027823470 - ROHDE-SCHWARZ

ROHDE-SCHWARZ

Rohde & Schwarz được thành lập đến nay đã được 85 năm và có trụ sở tại Munich. Cung cấp các sản phẩm chuyên dụng: Kiểm tra và đo lường, Phát thanh và truyền thông, Hãng không | quốc phòng | bảo mật và Mạng & an ninh mạng. Tập đoàn điện tử quốc tế chuyên về các lĩnh vực thiết bị kiểm tra điện tử, phát sóng & truyền  thông, an ninh mạng,  giám sát và định vị bức xạ, và thông tin vô tuyến.

liên hệ với nhân viên kinh doanh

SALE Nguyen Duc Hoan e1634204082833 - ROHDE-SCHWARZ

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Đức Hoàn

Khu vực miền Bắc

SALE Pham Van Binh e1634204002433 - ROHDE-SCHWARZ

Nhân viên kinh doanh

Phạm Văn Binh

Khu vực miền Trung

SALE Nguyen Van Sinh e1634204021462 - ROHDE-SCHWARZ

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Sinh

Khu vực miền Trung

SALESMAN blue e1634203929149 - ROHDE-SCHWARZ

Nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Nam