Transmille được thành lập vào năm 1997 với tư cách là một dịch vụ hiệu chuẩn thương mại, và ngay sau đó bắt đầu phát triển và sản xuất một loạt thiết bị và phần mềm hiệu chuẩn điện để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về giải pháp cho các vấn đề thông thường. Sau sự khởi đầu nhỏ bé này, Transmille đã làm việc hàng năm để cung cấp thiết bị và phần mềm độc đáo không chỉ cho phòng thí nghiệm của chúng tôi mà còn mang lại lợi ích cho các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn và các nhà sản xuất trên toàn cầu.

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn trung thành

Khu vực miền Bắc

Nhân viên kinh doanh

Phạm Văn Binh

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Sinh

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Nam