HACH

Thắng Lợi Victory là Đại diện ủy quyền chính hãng HACH tại Việt Nam cung cấp các thiết bị, hóa chất phân tích dùng trong kiểm tra chất lượng nước hoặc các loại chất lỏng khác tại phòng thí nghiệm hay ngoài hiện trường, đáp ứng đa dạng nhu cầu kiểm soát chất lượng nước trong các lĩnh vực công nghiệp thực phẩm và nước giải khát, hoá chất, điện, môi trường, nước uống, nước thải… 

 

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Bắc

Quản lý hãng HACH

Trần HOÀNG Tài

Nhân viên kinh doanh

Đỗ Minh Hoàng

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Nam

Nhân viên kinh doanh

Võ Thị Hạ Uyên

Quản lý hãng HACH HCM

Lê Minh Hoàng