Kể từ khi thành lập vào năm 1977, A&D đã đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp và xã hội thông qua “cân và đo lường”. Ngày nay, các dụng cụ cân và đo lường của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau và trong gia đình.

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Bắc

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Đức Hoàn

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Tùng

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Phạm Văn Bình

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Nam

Nhân viên kinh doanh

Võ Thị Hạ Uyên