SKC brand - SKC
LOGO AND N e1634027580265 - SKC
LOGO COLEPARMER N e1634027591790 - SKC
LOGO DJI N e1634027606869 - SKC
terrasolid software logo ngang - SKC
Droplet logo ngang - SKC
LOGO EIJKELKAMP N e1634027620799 - SKC
LOGO ELETTRONICA VENETA N e1634027630163 - SKC
LOGO ETS LINDGREN N e1634027641388 - SKC
ECOMESURE logo victory - SKC
LOGO FARO N e1634027651763 - SKC
LOGO GoodWill N e1634027660854 - SKC
LOGO HACH N e1634027670413 - SKC
LOGO HIOKI N e1634027680963 - SKC
LOGO KIMOTO N e1634027690704 - SKC
LOGO LD DIDACTIC N e1634027700670 - SKC
LOGO ONOSOKKI N e1634027710952 - SKC
LOGO peaktech N e1634027719464 - SKC
LOGO PHYWE N e1634027730423 - SKC
Palmsens logo victory - SKC
LOGO ROHDESCHWARZ N e1634027740879 - SKC
LOGO SH SCIENTIFIC N e1634027750421 - SKC
LOGO SKC N e1634027763851 - SKC
LOGO StormBee N e1634027786957 - SKC
LOGO TECORA N e1634027795983 - SKC
LOGO TOPCON N e1634027805528 - SKC
LOGO TRANSMILLE N e1634027815175 - SKC
LOGO TSI N e1634027823470 - SKC

SKC

Đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động. Cho đến nay, SKC liên tục dẫn đầu với công nghệ hiện đại và kiến thức khoa học tiên tiến với các sản phẩm thiết bị lấy mẫu khí cầm tay, máy đo nhanh nồng độ bụi trọng lượng, bụi hô hấp.

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Bắc

SALE Nguyen Hong Son e1634204044478 - SKC

Quản lý hãng

Nguyễn hồng sơn

SALE Nguyen Duc Hoan e1634204082833 - SKC

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Đức Hoàn

Khu vực miền Trung

SALE Phung Ngoc Ha e1634204038618 - SKC

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Nam

SALE Vo Thi Ha Uyen e1634203986651 - SKC

Nhân viên kinh doanh

Võ Thị Hạ Uyên

SALE Le Minh Hoang e1634203962475 - SKC

Nhân viên kinh doanh

Lê Minh Hoàng