SKC

Thiết bị lấy mẫu khí cầm tay, máy đo nhanh nồng độ bụi trọng lượng, bụi hô hấp

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Bắc

Quản lý hãng HACH

Trần HOÀNG Tài

Quản lý hãng

Nguyễn hồng sơn

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Nam

Nhân viên kinh doanh

Võ Thị Hạ Uyên

Nhân viên kinh doanh

Lê Minh Hoàng