Bơm lấy mẫu khí lưu lượng thấp: 1000 – 3000 ml/ phút – model: AirChek52 – SKC

GIÁ LIÊN HỆ