Bộ quyets nguồn điện thấp Transmille 8500 có thể được sử dụng để quét giữa các nguồn điện áp cho việc so sánh tự động và ổn định phép đo, cũng như so sánh điện trở tiêu chuẩn, đo đầu dò PRT, thậm chí tự động hiệu chuẩn cặp nhiệt điện với đầu dò PRT 4 dây trong bể nhiệt độ.