Bộ ngắt mạch TRANSMILLE 3000CS  cung cấp một bộ ngắt dòng điện chính xác cho các dải dòng điện từ 10mA đến 10A để cung cấp các dải bổ sung cho các đồng hồ vạn năng