Thiết bị hiệu chỉnh âm thanh Hãng Ono Sokki sản xuất. Sử dụng trong việc kiểm tra hoạt động của các hệ thống đo âm thanh.