GNSS (viết tắt của global navigation satellite system) – nghĩa là Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu