Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki. Chuyên dùng để đo điện trở cách điện.Nó là thiết bị đo cách điện nhanh nhất trên thị trường, với chức năng đánh giá Đạt/Không đạt (Pass/Fail) chỉ trong vòng 50 ms, điện áp thử đầu ra từ 25 tới 1000 V, độ phân giải 1 V.

Thiết bị đo an toàn điện

Thiết bị đo cao áp Hioki 3157

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo an toàn điện

Thiết bị đo cao áp Hioki 3159

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo an toàn điện

Thiết bị đo cao áp Hioki 3930

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo an toàn điện

Thiết bị đo cao áp Hioki ST5541

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo an toàn điện

Thiết bị đo cao áp Hioki 3174

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo an toàn điện

Thiết bị đo cao áp Hioki 3153

GIÁ LIÊN HỆ