Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki. Chuyên dùng để đo điện trở cách điện.Nó là thiết bị đo cách điện nhanh nhất trên thị trường, với chức năng đánh giá Đạt/Không đạt (Pass/Fail) chỉ trong vòng 50 ms, điện áp thử đầu ra từ 25 tới 1000 V, độ phân giải 1 V.