TRANSMILLE  là thương hiệu thiết bị hiệu chuẩn điện, được thiết kế để giúp bạn và doanh nghiệp của bạn, cho phép thực hiện nhiều công việc hiệu chuẩn một cách nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm. Hiệu chuẩn hiện đại là một thị trường cạnh tranh, vì thế thiết bị và phần mềm hiệu quả về chi phí là những cân nhắc chính.