Hioki MR8880 là máy thu và ghi dữ liệu được tích hợp 4 kênh analog có thể chấp nhận đầu vào trực tiếp 600V, giúp đo hệ thống 3 pha.