Máy khuấy từ gia nhiệt là thiết bị được sử dụng để trộn chất lỏng, phần lớn là chất lỏng có độ nhớt thấp hoặc chất lỏng rắn