Máy phân tích phổ là thiết bị được dùng phân tích tín hiệu truyền qua hoặc truyền đi bởi hệ thống  hoặc thiết bị cá nhân, để xác định được đường đặc tính của tín hiệu từ đó phát hiện ra lỗi và khắc phục sự cố.