Hộp điện trở Transmille 3000HR cung cấp nguồn cấp có thể theo dõi cho trở kháng điện áp cao, bao gồm 1 hộp tụ 1 Gohm và 10 điện trở Gohn, cho phép tụ lên đến 100 Gohm.