P5225  Peaktech là thiết bị sử dụng sóng siêu âm để đo độ dày hầu hết các vật liệu dẫn sóng âm thanh, chẳng hạn như kim loại, thủy tinh, nhựa, gốm sứ và nhiều vật liệu khác.