Máy phân tích phổ ROHDE&SCHWARZ-N

HÃNG ONO SOKKI ĐƯỢC VICTORY ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Các sản phẩm của ONO SOKKI, được coi là “Đầu tiên trên thế giới” hoặc “Tiêu chuẩn Công nghiệp” trong các lĩnh vực khác nhau, phản ánh sự theo đuổi không ngừng của chúng tôi đối với các công nghệ ban đầu. Theo phương châm “Thay đổi & Thách thức để Giải quyết Các Vấn đề Khó khăn Nhất Thế giới”, chúng tôi mong muốn xây dựng một công ty theo định hướng mạng được hỗ trợ bởi nguồn nhân lực được hỗ trợ bởi công nghệ cao. 

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn trung thành

Khu vực miền Bắc

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Tùng

Khu vực miền Bắc

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Nam