Onosokki brand - ONO SOKKI
LOGO AND N e1634027580265 - ONO SOKKI
LOGO COLEPARMER N e1634027591790 - ONO SOKKI
LOGO DJI N e1634027606869 - ONO SOKKI
terrasolid software logo ngang - ONO SOKKI
Droplet logo ngang - ONO SOKKI
LOGO EIJKELKAMP N e1634027620799 - ONO SOKKI
LOGO ELETTRONICA VENETA N e1634027630163 - ONO SOKKI
LOGO ETS LINDGREN N e1634027641388 - ONO SOKKI
ECOMESURE logo victory - ONO SOKKI
LOGO FARO N e1634027651763 - ONO SOKKI
LOGO GoodWill N e1634027660854 - ONO SOKKI
LOGO HACH N e1634027670413 - ONO SOKKI
LOGO HIOKI N e1634027680963 - ONO SOKKI
LOGO KIMOTO N e1634027690704 - ONO SOKKI
LOGO LD DIDACTIC N e1634027700670 - ONO SOKKI
LOGO ONOSOKKI N e1634027710952 - ONO SOKKI
LOGO peaktech N e1634027719464 - ONO SOKKI
LOGO PHYWE N e1634027730423 - ONO SOKKI
Palmsens logo victory - ONO SOKKI
LOGO ROHDESCHWARZ N e1634027740879 - ONO SOKKI
LOGO SH SCIENTIFIC N e1634027750421 - ONO SOKKI
LOGO SKC N e1634027763851 - ONO SOKKI
LOGO StormBee N e1634027786957 - ONO SOKKI
LOGO TECORA N e1634027795983 - ONO SOKKI
LOGO TOPCON N e1634027805528 - ONO SOKKI
LOGO TRANSMILLE N e1634027815175 - ONO SOKKI
LOGO TSI N e1634027823470 - ONO SOKKI

HÃNG ONO SOKKI ĐƯỢC VICTORY ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Các sản phẩm của ONO SOKKI, được coi là “Đầu tiên trên thế giới” hoặc “Tiêu chuẩn Công nghiệp” trong các lĩnh vực khác nhau, phản ánh sự theo đuổi không ngừng của chúng tôi đối với các công nghệ ban đầu. Theo phương châm “Thay đổi & Thách thức để Giải quyết Các Vấn đề Khó khăn Nhất Thế giới”, chúng tôi mong muốn xây dựng một công ty theo định hướng mạng được hỗ trợ bởi nguồn nhân lực được hỗ trợ bởi công nghệ cao. 

liên hệ với nhân viên kinh doanh

SALE Nguyen Trung Thanh e1634204089952 - ONO SOKKI

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn trung thành

Khu vực miền Bắc

SALE Nguyen Van Tung e1634204075614 - ONO SOKKI

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Tùng

Khu vực miền Bắc

SALE Phung Ngoc Ha e1634204038618 - ONO SOKKI

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Trung

SALESMAN blue e1634203929149 - ONO SOKKI

Nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Nam