LD didactic brand - LD-DIDACTIC
LOGO AND N e1634027580265 - LD-DIDACTIC
LOGO COLEPARMER N e1634027591790 - LD-DIDACTIC
LOGO DJI N e1634027606869 - LD-DIDACTIC
terrasolid software logo ngang - LD-DIDACTIC
Droplet logo ngang - LD-DIDACTIC
LOGO EIJKELKAMP N e1634027620799 - LD-DIDACTIC
LOGO ELETTRONICA VENETA N e1634027630163 - LD-DIDACTIC
LOGO ETS LINDGREN N e1634027641388 - LD-DIDACTIC
ECOMESURE logo victory - LD-DIDACTIC
LOGO FARO N e1634027651763 - LD-DIDACTIC
LOGO GoodWill N e1634027660854 - LD-DIDACTIC
LOGO HACH N e1634027670413 - LD-DIDACTIC
LOGO HIOKI N e1634027680963 - LD-DIDACTIC
LOGO KIMOTO N e1634027690704 - LD-DIDACTIC
LOGO LD DIDACTIC N e1634027700670 - LD-DIDACTIC
LOGO ONOSOKKI N e1634027710952 - LD-DIDACTIC
LOGO peaktech N e1634027719464 - LD-DIDACTIC
LOGO PHYWE N e1634027730423 - LD-DIDACTIC
Palmsens logo victory - LD-DIDACTIC
LOGO ROHDESCHWARZ N e1634027740879 - LD-DIDACTIC
LOGO SH SCIENTIFIC N e1634027750421 - LD-DIDACTIC
LOGO SKC N e1634027763851 - LD-DIDACTIC
LOGO StormBee N e1634027786957 - LD-DIDACTIC
LOGO TECORA N e1634027795983 - LD-DIDACTIC
LOGO TOPCON N e1634027805528 - LD-DIDACTIC
LOGO TRANSMILLE N e1634027815175 - LD-DIDACTIC
LOGO TSI N e1634027823470 - LD-DIDACTIC

LD-DIDACTIC

Với 70 năm kinh nghiệm, LD Didactic đã vươn lên thành 1 trong những tập đoàn lớn chuyên về thiết bị giáo dục và thiết bị thí nghiệm chuyên sâu của Đức và có tiếng trên toàn thế giới. Sản phẩm chuyên về vật lý, hóa học, sinh học và gần đây là kỹ thuật.

liên hệ với nhân viên kinh doanh

SALE Pham Ngoc Hieu e1634204052803 - LD-DIDACTIC

Quản lý hãng

Phạm Ngọc Hiếu

SALE Nguyen Van Sinh e1634204021462 - LD-DIDACTIC

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Sinh

SALESMAN blue e1634203929149 - LD-DIDACTIC

Nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Nam