LD-DIDACTIC

Với 70 năm kinh nghiệm, LD Didactic đã vươn lên thành 1 trong những tập đoàn lớn chuyên về thiết bị giáo dục và thiết bị thí nghiệm chuyên sâu của Đức và có tiếng trên toàn thế giới.

LOGO AirThinx N e1634027564213 - LD-DIDACTIC
LOGO AND N e1634027580265 - LD-DIDACTIC
LOGO COLEPARMER N e1634027591790 - LD-DIDACTIC
LOGO DJI N e1634027606869 - LD-DIDACTIC
LOGO EIJKELKAMP N e1634027620799 - LD-DIDACTIC
LOGO ELETTRONICA VENETA N e1634027630163 - LD-DIDACTIC
LOGO ETS LINDGREN N e1634027641388 - LD-DIDACTIC
LOGO FARO N e1634027651763 - LD-DIDACTIC
LOGO GoodWill N e1634027660854 - LD-DIDACTIC
LOGO HACH N e1634027670413 - LD-DIDACTIC
LOGO HIOKI N e1634027680963 - LD-DIDACTIC
LOGO KIMOTO N e1634027690704 - LD-DIDACTIC
LOGO LD DIDACTIC N e1634027700670 - LD-DIDACTIC
LOGO ONOSOKKI N e1634027710952 - LD-DIDACTIC
LOGO peaktech N e1634027719464 - LD-DIDACTIC
LOGO PHYWE N e1634027730423 - LD-DIDACTIC
LOGO ROHDESCHWARZ N e1634027740879 - LD-DIDACTIC
LOGO SH SCIENTIFIC N e1634027750421 - LD-DIDACTIC
LOGO SKC N e1634027763851 - LD-DIDACTIC
LOGO SOMMER N e1634027776748 - LD-DIDACTIC
LOGO StormBee N e1634027786957 - LD-DIDACTIC
LOGO TECORA N e1634027795983 - LD-DIDACTIC
LOGO TOPCON N e1634027805528 - LD-DIDACTIC
LOGO TRANSMILLE N e1634027815175 - LD-DIDACTIC
LOGO TSI N e1634027823470 - LD-DIDACTIC

liên hệ với nhân viên kinh doanh

SALE Pham Ngoc Hieu e1634204052803 - LD-DIDACTIC

Quản lý hãng

Phạm Ngọc Hiếu

SALE Nguyen Van Sinh e1634204021462 - LD-DIDACTIC

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Sinh

SALESMAN blue e1634203929149 - LD-DIDACTIC

Nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Nam