PeakTech P4140 là Máy phân tích phổ của Peaktech giúp hiển thị phân bổ biên độ trong dài tần số. công cụ lý tưởng trong công nghiệp, chẩn đoán EMC.

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị phân tích phổ PeakTech, P4130

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị phân tích phổ PeakTech, P4135

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị phân tích phổ PeakTech, P4140

GIÁ LIÊN HỆ