Máy đo để bàn đa thông số HQ440d – Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Thông số kĩ thuật HACH HQ440d

Thông số đo: pH, mV, ISE, ORP/Redox, DO, độ dẫn, TDS, độ mặn, độ điện trở, nhiệt độ
Tự động nhận diện dung dịch đệm:
Loại có màu: 4.01, 7.00, 10.01 pH;
IUPAC: 1.679, 4.005, 7.000, 10.012, 12.45
DIN: 1.09, 4.65, 9.23
Người sử dụng cài đặt loại dung dịch đệm sử dụng
Mục lục bài viết