Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo nước đa chỉ tiêu cầm tay HACH HQ2200

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ phân tích BODtrak II – Hach

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Bút đo pH Pocket Pro HACH

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Tủ ủ BOD, 220/240Vac, Model 205 – hãng HACH

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục để bàn HACH – 2100N

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục cầm tay HACH 2100Q

GIÁ LIÊN HỆ

Máy đo điện hóa HQd

Máy đo pH cầm tay HACH HQ11D

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ phá mẫu Hach DRB200

GIÁ LIÊN HỆ